Kilpailussa on yksi, kaikille avoin sarja. Pilkkialueena toimivat Suomen jääalueet, kukin osallistuja pilkkii etenä omalla lähivesistöllään.

Pidä huoli, että pilkit alueella ja välineillä, mihin sinulla on riittävät luvat (erityiskalastusalueet). 

Osallistumismaksun maksaminen ja rekisteröityminen tehdään sähköisesti . Linkki lipun ostamiseen on sivulla pilkkiopen.fi ja rekisteröityminen tehdään lipun oston yhteydessä toimitettavien ohjeiden mukaan.

Osallistumismaksu on 10 € per pilkkijä.

Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 26.3. klo 21.

Osallistujille lähetetään kilpailuohjeet sähköpostitse.

Rekisteröityneille kilpailijoille toimitetaan sähköpostitse koodi, jonka tulee näkyä kilpailijan tuloskuvissa (mittakuvat sekä kalastaja + kalat -kuva).

Koodi lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen kisaa edeltävänä iltana viimeistään klo 22.

Kisakoodin voi joko tulostaa tai kirjoittaa selkeästi paperille.

Tulosten lähettäminen järjestävälle organisaatiolle tapahtuu sähköpostilla. Tulossähköpostissa toimitetaan (yhdessä lähetyksessä) selkeät, erilliset kuvat maksimissaan viidestä mitatusta kalasta, standardit täyttävän rullamittanauhan (metrinen asteikko) vierelle asetettuna ja tasaisella alustalla mitattuna. Kuvissa tulee näkyä ennen kilpailua toimitettu kisakoodi, jonka voi joko tulostaa tai kirjoittaa paperille.

Interaktiivisuuden ja kisajännityksen lisäämiseksi käytetään yhteismittaan kertoimia seuraavasti:

  • Mikäli tulossähköposti kuvineen lähetetään klo 10 mennessä, kalojen yhteismitta kerrotaan kertoimella 1,1
  • Mikäli tulossähköposti kuvineen lähetetään klo 14 mennessä, kalojen yhteismitta kerrotaan kertoimella 1,05
  • Aikavälillä klo 14 – 18 lähetettyjen tulosten osalta kerroin on 1

Lähetetty tulossähköposti on kilpailijan lopullinen tulos, eli tulosten lähettämisen jälkeen saadut mahdolliset lisäkalat eivät vaikuta tulokseen.

Pilkkimisen apuvälineiden, kuten kaikuluotaimen, GPS-paikantimen ja akkuporakonekairan käyttö on sallittu urheilukalastuksen hengessä.

Kilpailija on vastuussa omasta turvallisuudestaan.

Kiellettyjä ovat pilkit, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi ( 1 ) yksi – tai useampihaarainen koukku poisluettuna tasapainopilkit, jossa sallitaan enintään kaksi ( 2 ) yksihaaraista kiintokoukkua sekä rungon alapuolella oleva yksi – tai useampihaarainen irtokoukku, joka saa olla kiinnitettynä tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan. Lisäpainojen käyttö on sallittu, mutta painojen tulee sijaita koukun yläpuolella. Mormyska rinnastetaan koukkuun. Kaikki syötit ovat sallittuja, mutta syötin on oltava pilkin koukussa. Houkuttimien käyttö mukaan luettuna ryynien, matojen, toukkien (myös käytettyjen) tms. pudottaminen reikään on kielletty.

Saaliiksi saatu kala tulee lopettaa välittömästi ennen talteenottoa. Mitään kaloja ei saa jättää jäälle. Saalista ei saa luovuttaa toiselle kilpailijalle kilpailun aikana.

Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee viiden ahvenen yhteispituus ja mahdollinen kerroin klo 10 / klo 14 mennessä lähetettyjen tulosten osalta (kts. sääntöjen pykälä 5).

Mittaustulokset tulee esittää 0,1 cm tarkkuudella.

Mahdollisessa tasatuloksessa paremmuuden ratkaisee arpa.

Jokainen kilpailija osallistuu pilkkikilpaan omalla vastuullaan.

Atteson Pilkki Open on hyvän mielen tapahtuma, johon osallistujilta edellytetään näiden sääntöjen noudattamista, kilpailuohjeiden mukaan toimimista, reilun pelin henkeä ja turvallista liikkumista jäillä.

Osallistumismaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

Kilpailijoiden lähettämät tulossähköpostit käsittelee järjestävän organisaation edustaja ja tulospalvelu.

Lopulliset tulokset julkaistaan nettisivuilla ja Facebook-tapahtumassa mahdollisimman pian kilpailuajan päättymisen jälkeen. Liveseurantaan voidaan nostaa päivän aikana saapuvia kärkituloksia.

Kilpailussa on tunnin protestiaika tulosten julkistamisen jälkeen.

Kaikki yli 100 euron arvoiset palkinnot ilmoitetaan järjestävän organisaation toimesta verottajalle.

Palkinnonsaajia ohjeistetaan tarvittaessa palkinnon arvon ilmoittamisessa.

Kilpailun järjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Järjestäjä pidättää kaikki oikeudet muutoksiin ja peruutuksiin.

Mahdollisessa kilpailun perumiseen johtavassa Force Majeure -tilanteessa osallistumismaksut palautetaan niin haluaville.